Досвід роботи

Формування інтелектуального потенціалу особистості, розкриття здібностей і талантів кожної дитини.

Анотація досвіду роботи

  Україна бере участь у багатьох космічних проектах 
світу, має кваліфікованих фахівців та розвинену промислову і науково-технічну базу в галузі космічних досліджень, належить до провідних космічних держав світу. 
   Зниження інтересу молоді до оволодіння інженерними дисциплінами,  скептицизм щодо професії інженера ставить під загрозу майбутнє поповнення лав творців ракетно-космічної та авіаційної техніки.
  Необхідність подальшого розвитку космічної галузі України обумовлено ефективністю використання космічних засобів в інтересах розвитку економіки України, забезпечення оборони і національної безпеки. 
    У політичному аспекті  бути космічною державою – це значить займати гідне місце та користуватися авторитетом у світі.
  У цьому ракурсі актуальним стає розвиток високих технологій і як наслідок, виховання високоінтелектуальних інженерних  та наукових кадрів. 
    Виходячи з такої позиції, вже 16-й рік працює гурток «Основи космонавтики».
     Мета і основний зміст роботи гуртка «Основи космонавтики»
- формування інтелектуального потенціалу особистості;
- розкриття здібностей і талантів кожної дитини;
- розвиток у молоді активного творчого підходу;
- виховання високо моральної людини;
- формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору;
- здійснення професійної орієнтації та підготовки до практичної роботи в високотехнологічних галузях держави.

 Роботі  гуртка притаманні наступні функції:
- творча (створення умов для вияву і розвитку творчого потенціалу особистості);
- пізнавальна (задоволення потреби у додатковій інформації, поширенні і набутті нових знань);
- соціальна (сприяє інтеграції дитини у суспільство, задовольняє можливість само ідентифікації);
- ціннісно-орієнтаційна (формує систему ціннісних уявлень та орієнтацій особистості, мотивів, ідеалів, переконань, життєвої позиції і виявляється у ставленні до навколишнього середовища, до самого себе).
  Завданнями гуртка є
- надати учням  відомості з історії перших польотів;
- ознайомити з конструкцією авіа- та космічної техніки, її типами, з фізичними законами, завдяки яким можливі польоти в космос;
- на основі отриманих знань перейти до принципів конструю-вання ракет та космічних апаратів.
   Гурток працює з 2001 року. Заняття в гуртку проводяться  за авторською програмою, затвердженою Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (останню редакцію Програми схвалено 14.06.2016р., Протокол №2(88)).
    Перший варіант авторської програми гуртка було опубліковано в журналі «Позашкілля» (№2(014), лютий 2008 та №5(017), травень 2008).
 Варіант програми «Основи космонавтики» (Програми курсу за вибором) для учнів 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів опубліковано у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України (21-22(43), 2015 листопад).
  Система навчання ґрунтується на ініціативі, інтересі, творчості, вільному виборі напрямків, видів діяльності. Тому головним завданням гуртка є - зацікавити вихованців навчальним матеріалом, переконати їх у власних здібностях. 
   Космічні дослідження є втіленням досягнень природничих наук, поєднанням їх з практичною діяльністю. Як наслідок, викладання тематичного матеріалу здійснюється в тісному зв’язку з предметами, що викладаються у загальноосвітній школі – фізикою, математикою, хімією, біологією, астрономією. 
        Враховуючи різний рівень засвоєння знань та розбіжність за віком вихованців гуртка, реалізується система індивідуалізації навчання, що передбачає роботу одночасно з різними групами учнів. Така форма вимагає розробки до кожного заняття завдань різних ступенів складності.
  Процес викладання є комбінаторним і полягає в поєднанні відомих педагогічних технологій: розвивального навчання, проблемного навчання, комунікативного навчання та ігрових технологій. Широко культивується інтеграція відомих педагогічних форм та засобів з проведенням масових заходів, в організації яких не останню роль відіграють самі гуртківці. Важливим стимулом для підвищення інтересу до занять гуртка є участь у виставках, конкурсах, конференціях як місцевого, так і всеукраїнського рівня.

  Сучасні методи викладання допомагають гуртківцям навчитися самостійно мислити і використовувати отримані знання для  вирішення ряду прикладних задач. Як результат - закони фізики та математичні викладки, постулати інших наук набувають матеріального втілення в конкретні процеси, що відбуваються у природі, учень усвідомлює сфери дії та прояви цих законів. 
  Оптимізація навчального процесу здійснюється завдяки залученню відеотехніки та комп’ютерних бібліотек програм.
  Одним основних з напрямків педагогічної діяльності в гуртку є робота з обдарованими дітьми. Для даної тема-тики гуртка індивідуальна робота з кожним вихованцем є дуже важливою. Це обумовлено індивідуальними рисами гуртківців та об’єктивними факторами.
  Робота ґрунтується на ініціативі самого вихованця, вільному виборі  сфери своєї діяльності. Роль керівника полягає в тактовному і кваліфікованому керівництві процесом оволодіння знаннями.
  Творча робота поділяється на історичну, історично-аналітичну, дослідницьку, конструкторську, проектну і починається з історичної та історико-аналітичної, як найбільш доступних для початківців, а завершується складними дослідницькими та конструкторськими проектами. 
   Головним здобутком в роботі з обдарованими дітьми є процес самоствердження особи вихованця, коли гуртківець відчуває себе необхідним суспільству, народжується ентузіазм і бажання подальшої творчої діяльності. Кінцевим етапом цього процесу стає визначення у виборі професії.
     Для отримання високого результату обов’язковою умовою є оцінка роботи  вихованця  фахівцями,  які  працюють  у  цій  галузі .  Роботи, що заслуговують уваги, представляється до участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах, або конференціях в галузі авіації та космонавтики. 
      Налагоджені зв’язки з аерокосмічними установами та організаціями України, окремими фахівцями ракетно-космічної галузі, космонавтами, дозволяють звертатися за консультаціями та оцінками результатів роботи, рецензіями.
    За останні 5 років роботи гуртка 26 вихованців стали призерами Всеукраїнських конкурсів Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я» «Мирний космос» та «Космічні фантазії»  в м.Києві, 9 учнів – призерами Всеукраїнських конференцій-конкурсів науково-дослідницьких робіт школярів «Зоряний шлях» в м.Дніпро, 2 – призерами Всеукраїнської олімпіади з астрономії, 1 – призером Міжнародної олімпіади з астрономії, 4 гуртківців брали участь у Всеукраїнському молодіжному аерокосмічному форумі, спрямованому на формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості, «Україна космічна» і отримали сертифікати (2-4.12.2016р.) в м.Києві.

     Значною базовою основою для роботи гуртка «Основи космонавтики» є музей авіації та космонавтики Чернівецького міського клубу юних техніків «Кварц» із великою кількістю моделей ракетно-космічної техніки, бібліотекою науково-технічної літератури і документації, відеотекою, що налічує понад 350 документальних, науково-популярних фільмів, компакт-дисків.
        Досвід не є універсальним. В залежності від умов, наявного матеріально-технічного забезпечення, фахової підготовки педагогів та уподобань вихованців, досвід  можна використовувати в умовах позашкільного закладу, школи, інших освітніх закладів.

1 коментар:

  1. Надзвичайно цікавий та неординарний досвід роботи. Професійний, методично виважений підхід до викладання зовсім непростої науки. Так тримати

    ВідповістиВидалити